NBF Rally

Påmelding

Iht tilleggsreglene punkt 10, stengte elektronisk påmelding 26. mai 2016.
Dersom du ønsker å melde deg på, må du gjøre avtale med løpsleder eller løpssekretær og påmelding må skje manuelt mot et etteranmeldingsgebyr på kr 1.000,-.


Med vennlig hilsen
Aurskog Høland Rally

Norsk Motor Klubb - "NMK Rallysystem"